Sản phẩm và Linh kiện

Gõ một đoạn mã sản phẩm để hiển thị sản phẩm bạn cần tìm nhanh nhất

Chipset AMD

Chipset AMD

AMD-215-0674034

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD-215-0752007

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0755042

Giá bán: 150000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0755113

Giá bán: 230000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0809000

Giá bán: 300000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0810005

Giá bán: 350000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0810028

Giá bán: 350000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0833000

Giá bán: 350000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0834065

Giá bán: 300000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0835063

Giá bán: 300000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0856050

Giá bán: 120000 ₫
Giảm giá:

AMD 216EVA6CVA 12FG

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD 216LQA6AVA 12FG

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD 216MQA6AVA 12FG

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD 218-0697014

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD 218-0697020

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD 218-0755046

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD 218-0792008

Giá bán: 100000 ₫
Giảm giá:

AMD 216-0809024

Giá bán: 340000 ₫
Giảm giá: