Sản phẩm và Linh kiện

Gõ một đoạn mã sản phẩm để hiển thị sản phẩm bạn cần tìm nhanh nhất
amd 215-0670434

AMD 215-0674034

InEmail
Array
Giá bán 100000 ₫
Giảm giá
AMD-215-0674034
Mô tả
    AMD-215-0674034

Nhận xét

Thứ ba, 20 Tháng 7 2021
Chipset tốt đã mua và đóng ngon lành
hobicom