Đặt một câu hỏi

Intell BD82QM67 (SLJ4M)

Intell BD82QM67 (SLJ4M)
noimage