acer 54

Battery Pin Acer Aspire 4741 4741ZG 5741ZG 5742ZG 7741ZG 7750ZG T5

Định dạng PDFInEmail
Array
Giá bán 250.000 ₫
Giảm giá
Acer Aspire 4741 4741ZG 5741ZG 5742ZG 7741ZG 7750ZG
Mô tả

Acer Aspire 4741 4741ZG 5741ZG 5742ZG 7741ZG 7750ZG

Dùng cho các dòng máy

3ICR19/66-2, 934T2078F, AS10D31, AS10D3E, AS10D41, AS10D51, AS10D56, AS10D61, AS10D71, AS10D75, BT.00603.111, BT.00604.049, BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.127, LC.BTP00.123, LC.BTP00.127

     

Acer Aspire 4250 
  Acer Aspire 4251 4251G 4251Z 
  Acer Aspire 4252 4252G 4252Z 
  Acer Aspire 4253 4253G 
  
  Acer Aspire 4333 4333Z 
  
  Acer Aspire 4339 
  Acer Aspire 4349 
  
  Acer Aspire 4551 4551G 
  Acer Aspire 4552 4552G 
  Acer Aspire 4560 4560G 
  Acer Aspire 4625 4625G 
  
  Acer Aspire 4733 4733G 4733Z 4733ZG 
  Acer Aspire 4738 4738G 4738Z 4738ZG 
  Acer Aspire 4739 4739Z 
  Acer Aspire 4741 4741G 4741T 4741TG 4741Z 4741ZG 
  Acer Aspire 4743G 4743Z 4743ZG 
  
  Acer Aspire 4750 4750G 
  Acer Aspire 4752 4752G 4752Z 4752ZG 
  Acer Aspire 4755 4755G 4755Z 4755ZG 
  Acer Aspire 4771 4771G 4771Z 
  
  Acer Aspire 5250 
  Acer Aspire 5251 
  Acer Aspire 5252 
  Acer Aspire 5253 5253G 
  Acer Aspire 5333 
  Acer Aspire 5336 
  Acer Aspire 5551 5551G 
  Acer Aspire 5552 5552G 
  Acer Aspire 5560 5560G 
  
  Acer Aspire 5733 5733Z 
  Acer Aspire 5736 5736G 5736Z 
  Acer Aspire 5741 5741G 5741Z 5741ZG 
  Acer Aspire 5742 5742G 5742Z 5742ZG 
  Acer Aspire 5749 5749G 5749Z 5749ZG 
  Acer Aspire 5750 5750G 5750Z 
  Acer Aspire 5755 5755G 5755Z 5755ZG 
  
  Acer Aspire 7251 
  Acer Aspire 7551 7551G 7551G 7551Z 7551ZG 
  Acer Aspire 7552 
  Acer Aspire 7560 7560G 
  Acer Aspire 7741 7741G 7741Z 7741ZG 
  Acer Aspire 7750 7750G 7750Z 7750ZG 
  
  Acer TravelMate 4370 4370G 
  Acer TravelMate 4740 4740G 4740Z 
  Acer TravelMate 4750 4750G 4750TG 4750Z 4750ZG 
  
  Acer TravelMate 5335 5335G 5335Z 5335ZG 
  Acer TravelMate 5340 5340G 
  Acer TravelMate 5542 5542G 5542Z 5542ZG 
  Acer TravelMate 5735 5735G 5735Z 5735ZG 
  Acer TravelMate 5740 5740G 5740Z 
  Acer TravelMate 5742 5742G 5742Z 5742ZG 
  Acer TravelMate 5744 5744Z 
  Acer TravelMate 5760 5760G 
  
  Acer TravelMate 6495 6495G 6495T 6495TG 
  Acer TravelMate 6595 6595G 6595T 6595TG 
  
  Acer TravelMate 7740 7740G 7740Z 7740ZG 
  Acer TravelMate 7750 7750G 7750Z 
  
  Acer TravelMate 8472 8472G 8472T 8472TG 
  Acer TravelMate 8572 8572G 8572T 8572TG 
  Acer TravelMate 8473 8473G 8473T 8473TG 
  Acer TravelMate 8573 8573G 8573T 8573TG 
  
  Acer TravelMate TimelineX 6495 6495G 6495T 6495TG 
  Acer TravelMate TimelineX 6595 6595G 6595T 6595TG 
  Acer TravelMate TimelineX 8473 8473G 8473T 8473TG 
  Acer TravelMate TimelineX 8573 8573G 8573T 8573TG 
  
  Acer Aspire AS4551 AS4551G 
  Acer Aspire AS4552 AS4552G 
  
  Acer Aspire AS5251 
  Acer Aspire AS5252 
  Acer Aspire AS5336 
  Acer Aspire AS5551 AS5551G 
  Acer Aspire AS5736 AS5736G AS5736Z 
  Acer Aspire AS5741 AS5741G AS5741Z AS5741ZG 
  Acer Aspire AS5742 AS5742G AS5742Z AS5742ZG 
  
  Acer Aspire AS7551 AS7551G 
  Acer Aspire AS7552 AS7552G 
  Acer Aspire AS7741 AS7741G AS7741Z AS7741ZG 
  
  Acer TravelMate TM4740 TM4740G TM4740Z 
  Acer TravelMate TM5740 TM5740G TM5740Z 
  Acer TravelMate TM5742 TM5742G TM5742Z TM5742ZG 
  Acer TravelMate TM8472 TM8472G TM8472T TM8472TG TM8572 
  Acer TravelMate TM8572 TM8572G TM8572T TM8572TG

     


  Gateway NV49C Series 
  NV49C13C, NV49C 
  
  Gateway NV53A series 
  NV-53A05, NV-53A05U, NV-53A11, NV-53A11U, NV-53A24, 
  NV-53A24U, NV-53A32, NV-53A32U, NV-53A33, NV-53A33U, 
  NV-53A34, NV-53A34U, NV-53A36, NV-53A36U, NV-53A38, 
  NV-53A38U, NV-53A52, NV-53A52U, NV53A, NV53A05, NV53A05U, 
  NV53A11, NV53A11U, NV53A24, NV53A24U, NV53A32, NV53A32U, 
  NV53A33, NV53A33U, NV53A34, NV53A34U, NV53A36, NV53A36U, 
  NV53A38, NV53A38U, NV53A52, NV53A52U 
  
  Gateway NV59C Series 
  NV-59C05, NV-59C05U, NV-59C11, NV-59C11U, NV-59C27, 
  NV-59C27U, NV-59C28, NV-59C28U, NV-59C31, NV-59C31U, 
  NV-59C32, NV-59C32U, NV-59C33, NV-59C33U, NV-59C34, 
  NV-59C34U, NV-59C35, NV-59C35U, NV-59C40, NV-59C40U, 
  NV-59C41, NV-59C41U, NV-59C42, NV-59C42U, NV-59C43, 
  NV-59C43U, NV-59C44, NV-59C44U, NV-59C47, NV-59C47U, 
  NV-59C48, NV-59C48U, NV-59C49, NV-59C49U, NV-59C50, 
  NV-59C50U, NV-59C56, NV-59C56U NV-59C57, NV-59C57U, 
  NV59C, NV59C05, NV59C05U, NV59C09, NV59C11, NV59C11U, 
  NV59C26, NV59C27, NV59C27U, NV59C28, NV59C28U, NV59C31, 
  NV59C31U, NV59C32 ,NV59C32U, NV59C33, NV59C33U, NV59C34, 
  NV59C34U, NV59C35, NV59C35U, NV59C40, NV59C40U, NV59C41, 
  NV59C41U, NV59C42, NV59C42U, NV59C43, NV59C43U, NV59C44 
  NV59C44U, NV59C46, NV59C47, NV59C47U, NV59C48, NV59C48U, 
  NV59C49, NV59C49U, NV59C50, NV59C50U, NV59C56, NV59C56U, 
  NV59C57, NV59C57U, NV59C63, NV59C65, NV59C69 
  
  Gateway NV55C Series 
  NV55C30U, NV55C31U, NV55C32U, NV55C33U, NV55C34U, NV55C35U, 
  NV55C38U, NV55C39U, NV55C44U 
  
  Gateway NV73A Series 
  NV73A, NV73A02U, NV73A03U, NV73A08U, NV73A09U, NV73A10U, 
  NV73A12U, NV73A17U 
  
  Gateway NV79C Series 
  NV79C, NV79C17U, NV79C27U, NV79C34U, NV79C35U, NV79C36U, 
  NV79C37U, NV79C38U, NV79C42U, NV79C47U, NV79C48U, 
  NV79C49U, NV79C50U, NV79C51U, NV79C52U, NV79C54U

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Danh muc sản phẩm

Phụ kiện laptop

Chọn loại tiền

Khuyến mại

388
NOVOTON NPCE388NBDDX
240.000 ₫
85876
ITE 8587VG
150.000 ₫
noimage
intersil 88739B
120.000 ₫
95522
Intersil 95522H
130.000 ₫
noimage
NCP81236A
80.000 ₫
noimage
ISL62383C
50.000 ₫
noimage
NB685AKUF
80.000 ₫
s l300
IT8995E - 128
160.000 ₫
it8995vg
IT8995VG - 128
170.000 ₫
94702
Fan HP 9470M T63
150.000 ₫

Thống kê

Đang có 569 khách và một thành viên đang online

  • conkhicom