acer 16 240

Ban phim Keyboard Acer Travelmate 240 250 2000 2500 1520 T16

Định dạng PDFInEmail
Array
Giá bán 180.000 ₫
Giảm giá
Keyboard Acer 16 Travelmate 240 250 250P 2000 2500 1520 1510
Mô tả

Keyboard Acer Travelmate 240 250 250P 2000 2500 1520 1510 thay thế được cho các mã bàn phím sau :

 

Acer Aspire 1500: 
AS1500LC, AS1501LCi, AS1501LMi

 

Acer Aspire 1620

 

Acer TravelMate 240: 
TM240LCi, TM242LC, TM242LCi, TM242LM, TM242LMi, 
TM242X, TM242XC, TM242XM, TM242XVi, TM243LC, 
TM243X, TM243Xi, TM244LC, TM244LCi, TM244X

 

Acer TravelMate 250: 
TM250LC, TM250LCi, TM250PEXC

 

Acer TravelMate 250P: 
TM250PEXC

 

Acer TravelMate 2000: 
TM2000LC, TM2001LCi, TM2001X, TM2001XC, 
TM2002LCi, TM2002LMi, TM2003LC, TM2003LMi

 

Acer TravelMate 2500: 
TM2500LCi, TM2501LC, TM2501LM, TM2501LMi

 

Acer Aspire 1500 (AS1500LC, AS1501LCi, AS1501LMi)

Acer Aspire 1620

Acer TravelMate 240 (TM240LCi, TM242LC, TM242LCi, TM242LM, TM242LMi, TM242X, TM242XC, TM242XM, TM242XVi, TM243LC, TM243X, TM243Xi, TM244LC, TM244LCi, TM244X)

Acer TravelMate 250 (TM250LC, TM250LCi, TM250PEXC)

Acer TravelMate 250P (TM250PEXC)

Acer TravelMate 2000 (TM2000LC, TM2001LC, TM2001LCi, TM2001X, TM2001XC, TM2002LCi, TM2002LMi, TM2003LC, TM2003LMi, TM2003LMi)

Acer TravelMate 2500 (TM2500LCi, TM2501LC, TM2501LC, TM2501LM, TM2501LMi)

 

 

 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Danh muc sản phẩm

Phụ kiện laptop

Chọn loại tiền

Thống kê

Đang có 654 khách và 2 thành viên đang online

  • badu1210
  • truongton