Từ khóa

Hướng dẫn đăng ký mới và thay đổi thông tin Email: Nhấn vào đây xem video

Hướng dẫn viết bài kẹp File và post ảnh: Nhấn vào đây xem video hướng dẫn 

Với tinh thần chia sẻ hỗ trợ lần nhau trong kinh doanh và kỹ thuật. Hobicom tạo ra chuyên mục dành riêng cho Anh Em tham gia Hobi Group

1. Thể lệ đăng ký tham gia :

- Mỗi địa phương được đăng ký 1 thành viên ai đăng ký trước sẽ được chấp nhận trước.

- Các thành viên cùng tỉnh phải có bán kính cách xa 30km hoặc trong tỉnh mỗi huyện 1 thành viên.

- Thành viên muốn đăng ký Nhấn vào đây gửi cho Admin Tên cửa hàng, Tên chủ cửa hàng, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại, hình ảnh cửa hàng, thế mạnh về linh kiện phụ kiện

2. Trách nhiệm của thành viên:

- Sử dụng Gmail làm Email đăng ký trên Diễn đàn để nhận thông báo khi Hobi Group có bài viết.

- Chia sẻ kinh nghiệm pan bệnh, kiến thức , Bios, Schemantic nếu có

- Cung cấp linh kiện phụ kiện giá ưu đãi cho thành viên trong nhóm

3. Quyền lợi của thành viên.

- Nhận support về kỹ thuật, linh kiện từ Hobicom và các thành viên trong nhóm(Free về pan bệnh, Bios, Schemantic, Nhận giá ưu đãi nhất về Linh phụ kiện và dụng cụ)

- Được Nêu tên trong danh sách các Tiệm sửa chữa thuộc Hobi Group trên website laptop.net.vn (Đã được hỗ trợ quảng cáo Google mạnh)

Lời kết: Mình là Nguyễn Tiến Bình chủ website laptop.net.vn hiện tại website của mình chạy quảng cáo Google và đã có thâm niên hoạt động nên khách sửa chữa và mua phụ kiện gọi rất nhiều nhưng khách toàn quốc nên mình không phục vụ hết được nên mình có ý tưởng lập ra Hobi Group nhằm thu hút khách hàng cho Anh Em tại các địa phương. vậy kính mong các Anh Em có tâm huyết tham gia và xây dựng Group vững mạnh

Anh Em đăng ký mình sẽ cố gắng hết sứ để hỗ trợ về kiến thức cũng như giá linh kiện, phụ kiện, và dụng cụ kỹ thuật.

tổng hợp Clear Pass Toshiba Full

20 11 2012 13:55 - 21 05 2013 21:50 #1 bởi way1412
tổng hợp Clear Pass Toshiba Full was created by way1412
BIOS Password xóa Tổng quan - Máy tính xách tay

Sử dụng bất kỳ phần mềm có sẵn để tải về từ hệ thống này tạo thành là bạn chấp nhận các Điều khoản Kiểm soát Xuất khẩu và các điều khoản trong thỏa thuận bản quyền người dùng Toshiba cả hai, bạn có thể xem trước khi tải về bất kỳ phần mềm như vậy.


Document ID: TSB4700JK000BR01
External Doc ID: -
Doc Type: BIOS (Password Remove)
Skill Rating: expert
Online Date: 2004-07-17
Offline Date: 2010-07-17
Date Modified: 2009-01-20 11:27 AM
Category: Hardware
Company: Toshiba
Product Category: Portables,Archive
Product Group: Satellite,Satellite Pro,Portege,Tecra,TE-Series,Qosmio,Equium,Libretto,Satego
Product Series:
Product:
Model No:
Operating System:
Keywords: BIOS,Password,Security

Issue:
Password delete overview for Notebooks.
Resolution (short):
BIOS password clear.
BIOS password delete.
BIOS password remove.
BIOS password release.
See "Resolution detailed".
Resolution (detailed):
Last update: 20.01.2009
Notebook P.P. Wrap Around P.P. Wrap Around Con. Jumper / Pad Keycombination
Connector with PCMCIA Adapter CTRL + TAB + CTRL + ENTER

Equium Series
Equium A60
Equium A80
Equium A100 (PSAA4E-)
Equium A100 (PSAABE-)
Equium A100 (PSAAQE-)
Equium A110 (PSAB2E-)
Equium A110 (PSAB8E-)
Equium A200 (PSAE2E-)
Equium A200 (PSAE3E-)
Equium A200 (PSAF5E-)
Equium A200 (PSAE8E-)
Equium A200 (PSAEEE-)
Equium A210 (PSAEJE-)
Equium A210 (PSAELE-)
Equium A210 (PSAFJE-)
Equium A300 (PSAJ2E-)
Equium A300 (PSAGAE-)
Equium A300 (PSAG6E-)
Equium A300D (PSAK2E-)
Equium A300D (PSAKAE-)
Equium A300D (PSAKEE-)
Equium L10
Equium L20 (PSL2ZE-)
Equium L40 (PSL41E-)
Equium L40 (PSL49E-)
Equium L100 (PSLA5E-)
Equium L300 (PSLB2E-)
Equium L350 (PSLD2E-)
Equium M40X
Equium M50 (PSM57E-)
Equium M50 (PSM59E-)
Equium M70
Equium M100 (PSM8E-)
Equium P200 (PSPB2E-)
Equium P200 (PSPB5E-)
Equium P300 (PSPC2E-)
Equium U400 (PSU42E-)

Qosmio Series
Qosmio E10 x
Qosmio F10 x
Qosmio F20 x
Qosmio F30 x
Qosmio F50
Qosmio G10 x
Qosmio G20 x
Qosmio G30 x
Qosmio G40 x
Qosmio G50 x
Qosmio X300 (PQX32E-)

Satellite Series
Satellite 35 DVD
Satellite 1100 Series
Satellite 1400 Series x
Satellite 1600 Series
Satellite 1700 Series
Satellite 1800 x
Satellite 1900
Satellite 1900-703
Satellite 1950
Satellite 2400 x
Satellite 2410 x
Satellite 2430
Satellite 2450 x
Satellite 2800 x
Satellite 3000
Satellite 5000 x
Satellite 5100 x
Satellite 5200 x
Satellite A10 x
Satellite A20 x
Satellite A30 (PSA30E)
Satellite A30 (PSA33E)
Satellite A40 x
Satellite A50 x
Satellite A60
Satellite A80
Satellite A100 (PSAA9E-)
Satellite A100 (PSAA2E-)
Satellite A100 (PSAA8E-)
Satellite A100 (PSAANE-)
Satellite A100 (PSAARE-)
Satellite A110 (PSAB0E-)
Satellite A110 (PSAB6E-)
Satellite A200 (PSAE0E-)
Satellite A200 (PSAE3E-)
Satellite A200 (PSAE5E-)
Satellite A200 (PSAE6E-)
Satellite A200 (PSAE7E-)
Satellite A200 (PSAECE-)
Satellite A210 (PSAEGE-)
Satellite A210 (PSAELE-)
Satellite A210 (PSAFGE-)
Satellite A300 (PSAJ0E-)
Satellite A300 (PSAJ4E-)
Satellite A300 (PSAJGE-)
Satellite A300 (PSAG0E-)
Satellite A300 (PSAG4E-)
Satellite A300 (PSAG8E-)
Satellite A300 (PSAGCE-)
Satellite A300 (PSAGGE-)
Satellite A300 (PSAGLE-)
Satellite A300 (PSAGQE-)
Satellite A300 (PSAGUE-)
Satellite A300D (PSAHCE-)
Satellite A300D (PSAK0E-)
Satellite A300D (PSAK4E-)
Satellite A300D (PSAK8E-)
Satellite A300D (PSAKCE-)
Satellite A300D (PSAKGE-)
Satellite A300D (PSAKLE-)
Satellite A350 (PSAL6E-)
Satellite A350 (PSALWE-)
Satellite A350D (PSALME-)
Satellite L10
Satellite L20 (PSL2XE-)
Satellite L20 (PSL20E-)
Satellite L30
Satellite L40 (PSL40E-)
Satellite L40 (PSL48E-)
Satellite L40 (PSL4CE-)
Satellite L100 (PSLA0E-)
Satellite L100 (PSLA3E-)
Satellite L300 (PSLB0E-)
Satellite L300 (PSLB8E-)
Satellite L300 (PSLBCE-)
Satellite L300 (PSLBGE-)
Satellite L300D (PSLC0E-)
Satellite L300D (PSLC8E-)
Satellite L300D (PSLCCE-)
Satellite L350 (PSLD0E-)
Satellite L350D (PSLD8E-)
Satellite L350D (PSLDGE-)
Satellite L350D (PSLE0E-)
Satellite L350D (PSLE8E-)
Satellite L350D (PSLEGE-)
Satellite P10 (PSP10)
Satellite P10 (PSP16)
Satellite P20 )
Satellite P100
Satellite P200 (PSPB0E-)
Satellite P200 (PSPB3E-)
Satellite P200 (PSPBGE-)
Satellite P200 (PSPB6E-)
Satellite P300 (PSPC0E-)
Satellite P300 (PSPC4E-)
Satellite P300 (PSPC8E-)
Satellite P300 (PSPCCE-)
Satellite P300 (PSPCLE-)
Satellite P200D (PSPBLE-)
Satellite P200D (PSPBQE-)
Satellite M30 x
Satellite M30X
Satellite M40 (PSM40E-)
Satellite M40 (PSM42E-)
Satellite M40 (PSM44E-)
Satellite M40X
Satellite M50 (PSM50E-)
Satellite M50 (PSM51E-)
Satellite M50 (PSM53E-)
Satellite M60
Satellite M70
Satellite M100 (PSMA0E-)
Satellite M100 (PSMA1E-)
Satellite M100 (PSMA2E-)
Satellite R10 x
Satellite R20 x
Satellite U200 x
Satellite U300
Satellite U400 (PSU40E-)
Satellite U400 (PSU44E-)
Satellite U400 (PSU4CE-)
Satellite U400D (PSU48E-)
Satellite X200 (PSPB9E-)
Satego Series
Satego L30 (PSL36E)
Satego A100 (PSAAWE-)
Satego P100 (PSPAME-)
Satego P200 (PSPBBE-)
Satego X200 (PSPBEE-)

Satellite Pro Series
Satellite Pro 2100 x
Satellite Pro 4200 Series x
Satellite Pro 4300 Series x
Satellite Pro 4600 x
Satellite Pro 6000 x
Satellite Pro 6050 x
Satellite Pro 6070 x
Satellite Pro 6100 x
Satellite Pro A10 x
Satellite Pro A30
Satellite Pro A40 x
Satellite Pro A60 )
Satellite Pro A100 (PSAAAE-)
Satellite Pro A100 (PSAACE-)
Satellite Pro A100 (PSAAPE-)
Satellite Pro A100 (PSAASE-)
Satellite Pro A100 (PSAA3E-)
Satellite Pro A120 x
Satellite Pro A200 (PSAE1E-)
Satellite Pro A200 (PSAE4E-)
Satellite Pro A210 (PSAFHE-)
Satellite Pro A300 (PSAG1HE-)
Satellite Pro A300 (PSAG5E-)
Satellite Pro A300 (PSAG9E-)
Satellite Pro A300 (PSAGDE-)
Satellite Pro A300 (PSAGHE-)
Satellite Pro A300 (PSAGRE-)
Satellite Pro A300 (PSAGVE-)
Satellite Pro A300 (PSAJ1E-)
Satellite Pro A300 (PSAJ5E-)
Satellite Pro A300 (PSAJHE-)
Satellite Pro A300 (PSAJME-)
Satellite Pro A300D (PSAK1E-)
Satellite Pro A300D (PSAK5E-)
Satellite Pro A300D (PSAK9E-)
Satellite Pro A300D (PSAKDE-)
Satellite Pro L10
Satellite Pro L20 (PSL2YE-)
Satellite Pro L20 (PSL25E-)
Satellite Pro L40 (PSL43E-)
Satellite Pro L40 (PSL4BE-)
Satellite Pro L100 (PSLA1E-)
Satellite Pro L100 (PSLA4E-)
Satellite Pro L300 (PSLB1E-)
Satellite Pro L300 (PSLB9E-)
Satellite Pro L300 (PSLBDE-)
Satellite Pro L300D (PSLC9E-)
Satellite Pro L350 (PSLD1E-)
Satellite Pro L350D (PSLD9E-)
Satellite Pro M10 x3)
Satellite Pro M30 x
Satellite Pro M40 (PSM46E-)
Satellite Pro M40X
Satellite Pro M70 )
Satellite Pro P200
Satellite Pro P300 (PSPC1E-)
Satellite Pro P300 (PSPC5E-)
Satellite Pro P300 (PSPC9E-)
Satellite Pro P300 (PSPCDE-)
Satellite Pro P300D (PSPD5E-)
Satellite Pro P300D (PSPDCE-)
Satellite Pro S200 x
Satellite Pro S300 x
Satellite Pro U200 x
Satellite Pro U300
Satellite Pro U400 (PSU41E-)
Satellite Pro U400 (PSU45E-)
Satellite Pro U400 (PSU4ME-)
Satellite Pro U400 (PSU4NE-)

Portégé Series
Portégé 2000 x
Portégé 2010 x
Portégé 3010 with I.O. Adapter
Portégé 3110 with I.O. Adapter
Portégé 3480 with I.O. Adapter
Portégé 3490 with I.O. Adapter
Portégé 3500 x
Portégé 4000 with Advanced Port Replicator
Portégé 4010 with Advanced Port Replicator
Portégé 7000 Series x
Portégé A100 x
Portégé A200 x
Portégé A600 x
Portégé R100 x3)
Portégé R200 x
Portégé R400 x
Portégé R500 x
Portégé R600 x
Portégé S100 x
Portégé M100 x3)
Portégé M200 x3)
Portégé M300 x
Portégé M400 x
Portégé M700 x
Portégé M750 x
Portégé M800

TE Series
TE 2000 x
TE 2100 x
TE 2300 x

Tecra Series
Tecra 8000 x
Tecra 8100 x
Tecra 8200 x
Tecra 9000 x
Tecra 9100 x
Tecra A2 x
Tecra A3
Tecra A3X x
Tecra A4
Tecra A5
Tecra A6
Tecra A7
Tecra A8 x
Tecra A9 x
Tecra A10 x
Tecra M1 x3)
Tecra M2 x
Tecra M3 x
Tecra M4 x
Tecra M5 x
Tecra M7 x
Tecar M9 x
Tecra M10 x
Tecra S1 BIOS version <1.80 BIOS version =1.80
Pad C5071 near WLAN module2)
Tecra S2
Tecra S3 x
Tecra S4 x
Tecra S5 x
Tecra S10 x

Libretto Series x
Libretto U100 x

TOSHIBA Series
NB100

1) Tháo pin và ngắt kết nối AC-adapter sau đó ngắn miếng đệm với một tối thiểu là 30 giây với một tuốc nơ vít dẹt!
2) Short miếng đệm với một tuốc nơ vít dẹt và bắt đầu tính xách tay (vẫn còn thiếu tấm lót, không di chuyển). Khi TOSHIBA biểu tượng xuất hiện sau đó chờ khoảng 2 giây. (vẫn còn thiếu tấm lót, không di chuyển), sau đó mật khẩu được gỡ bỏ.
3) [INS] - key phương pháp để xóa các mật khẩu giám sát viên không làm việc.
4) Xin vui lòng kiểm tra TSB7701X50007R01 mô tả chi tiết làm thế nào để xóa mật khẩu BIOS.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

06 04 2013 12:22 #2 bởi dinhanh
Replied by dinhanh on topic tổng hợp Clear Pass Toshiba Full
e có cái toshiba satellite a135-s2276 đang bị pass bios,a có giúp đỡ e phá nó cái với, cảm ơn nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

06 04 2013 14:35 #3 bởi way1412
Replied by way1412 on topic tổng hợp Clear Pass Toshiba Full
dung kep noi 2 diem đỏ lại rồi bật nguồn

Tin nhắn này có một hình ảnh gắn kèm.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để xem nó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

10 06 2013 15:12 #4 bởi ph24h.laptop
Replied by ph24h.laptop on topic tổng hợp Clear Pass Toshiba Full
dòng a135 cliea bin smot hết chắc đó bạn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

11 06 2013 14:39 #5 bởi admin
A135 bỏ Pin Cmos sau đó chập 2 điểm dưới khe Wifi bật nguồn dữ 20s là hết

Vượt lên trên tất cả là niềm đam mê nghề nghiệp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

21 07 2013 20:27 #6 bởi hoangmusic
Replied by hoangmusic on topic tổng hợp Clear Pass Toshiba Full
còn dòng toshiba dynabook SS M35 146/C/2W clear pass ngay đâu bạn ? mình tìm hoài không ra . Nạp lại bios củng không hết . ae ai biết chỉ dùm ..thanks

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

21 05 2019 09:17 #7 bởi laptoprepair2017
Replied by laptoprepair2017 on topic tổng hợp Clear Pass Toshiba Full
Toshiba dynabook portege R600 bị pass BIOS có ai xóa dc ko chỉ em với. Thanks

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.232 giây