Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

Video kỹ thuật laptop

Phân tích mạch nguồn 3v 5v Sony MBX-223