Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82943GML
 • 82940GML
 • 82855PM
 • 82945GMS
 • INTEL BD82H67
 • 82865PE
 • 82915GMS
 • 82915PM
 • 82910GML
 • 82915GM
 • 82945GSE
 • 82HM87_SR17D
 • 82855GM
 • 82945GM
 • 82855GME

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

danglamk31's Avatar
30 11 2018 09:38
tamkt2008's Avatar
30 10 2018 09:30
vvacl's Avatar
24 10 2018 12:09
hoanggiang's Avatar
04 10 2018 17:07
14.1

Màn hinh laptop Lcd 14.1

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 1.500.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét

Màn hinh laptop Lcd 14.1

Size: 
14.1-inch Screen (11.3"x8.4") 
Resolution: 
XGA (1024x768) 
Type: 
Matte 
Backlight type: 
CCFL 1-Bulb 
Condition: 
New Grade A+

note: 
Make sure new screen has same size,
resolution, backlight as your old one!
Sản phẩm này chưa có đánh giá.