Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82HM87_SR17D
 • 82940GML
 • 82915PM
 • 82915GMS
 • 82943GML
 • 82945GSE
 • INTEL BD82H67
 • 82855GME
 • 82945GMS
 • 82855PM
 • 82915GM
 • 82910GML
 • 82855GM
 • 82945GM
 • 82865PE

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

uqosib's Avatar
Yesterday 06:25
iwehabiq's Avatar
16 01 2018 07:48
etoqifaf's Avatar
14 01 2018 23:09
yfuhin's Avatar
12 01 2018 04:00
laptopbn's Avatar
09 01 2018 18:40
1107301356524850

Tụ laptop 330 mf 6,3v

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 7.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét
Tụ hóa lọc nguồn laptop 330Mf 6,3v mới 100% dùng cho nguồn 3v 5v và các nguồn trong máy laptop đều OK nhất là dùng thay thế NEC Token chỉ cần 4 Em
Sản phẩm này chưa có đánh giá.