Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82865PE
 • 82855GME
 • 82HM87_SR17D
 • INTEL BD82H67
 • 82915PM
 • 82855PM
 • 82915GM
 • 82915GMS
 • 82910GML
 • 82945GMS
 • 82945GM
 • 82855GM
 • 82940GML
 • 82943GML
 • 82945GSE

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

sosmoitruong's Avatar
22 03 2019 08:32
1107301356524850

Tụ laptop 330 mf 6,3v

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 7.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét
Tụ hóa lọc nguồn laptop 330Mf 6,3v mới 100% dùng cho nguồn 3v 5v và các nguồn trong máy laptop đều OK nhất là dùng thay thế NEC Token chỉ cần 4 Em
Sản phẩm này chưa có đánh giá.