CT TNHH MÁY TÍNH HÒA BÌNH Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366 - 0243.747.1986

 • NVIDIA MCP79MXT-B3
 • Nvidia GF-GO7400-N-A3
 • Nvidia G84-603-A2 (2014)
 • NVIDIA G84-710-A2
 • Nvidia N13P-GV-S-A2
 • NVIDIA -N12P-GV-B-A1
 • Nvidia GF-GO7300-N-A3 Chíp mới 100%
 • Nvidia G86-750-A2
 • NVIDIA N10M-GE-S-A2
 • NVIDIA N11M-GE2-B-B1
 • Nvidia G86-730-A2
 • NVIDIA N10M-GS1-B
 • NVIDIA NF-430-N-A2
 • NVIDIA G84-602-A2 (2014)
 • NVIDIA-G96-630-A1
 • NVIDIA-N10P-GE1
 • Nvidia G86-770-A2

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

danglamk31's Avatar
30 11 2018 09:38
tamkt2008's Avatar
30 10 2018 09:30
vvacl's Avatar
24 10 2018 12:09

IC nguồn họ VT

IC nguồn họ VT

Results 1 - 18 of 18
Chưa thiết đặt hình ảnh

VT 1323SF

Giá bán: 90.000,00 ₫

VT 1323SF

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

VT 1626SF

Giá bán: 110.000,00 ₫

Thông tin sản phẩm

385

VT 385F

Giá bán: 80.000,00 ₫

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

VT1212

Giá bán: 70.000,00 ₫

VT1212

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

VT1313MF

Giá bán: 75.000,00 ₫

VT1313MF

Thông tin sản phẩm

vt1314sf

VT1314SF

Giá bán: 90.000,00 ₫

VT1314SF

Thông tin sản phẩm

vt1316mf

VT1316MF

Giá bán: 80.000,00 ₫

VT1316MF

Thông tin sản phẩm

vt1317sf

VT1317SF

Giá bán: 80.000,00 ₫

VT1317SF

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

VT1318

Giá bán: 80.000,00 ₫

VT1318

Thông tin sản phẩm

vt

VT1324SF

Giá bán: 80.000,00 ₫

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

VT355F

Giá bán: 80.000,00 ₫

VT355F

Thông tin sản phẩm

vt356f

VT356F

Giá bán: 80.000,00 ₫

VT356F

Thông tin sản phẩm

vt357f

VT357F

Giá bán: 80.000,00 ₫

VT357F

Thông tin sản phẩm

vt358f

VT358F

Giá bán: 80.000,00 ₫

VT358F

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

VT370F

VT370F

Thông tin sản phẩm

vt386f

VT386

Giá bán: 100.000,00 ₫

VT386

Thông tin sản phẩm