CT TNHH MÁY TÍNH HÒA BÌNH Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366 - 0243.747.1986

 • NVIDIA N11M-GE2-B-B1
 • NVIDIA NF-SPP-100-N-A2
 • Nvidia G86-771-A2
 • NVIDIA-GF-GO7600-SE-N-B1
 • NVIDIA GF-GO7600-H-N-B1
 • NVIDIA-N10M-LP-S-A2
 • NVIDIA N10M-GS1-B
 • NVIDIA N11M-GE2-S-B1
 • Nvidia GF-GO7200-N-A3
 • NVIDIA G86-751-A2 (2011)
 • NVIDIA-GF-GO7200-N-A3 (2011)
 • NVIDIA N10M-NS-S-A3
 • NVIDIA-N10M-GE1-S
 • Nvidia GF-GO7400-B-N-A3
 • NVIDIA MCP89MZ-A3
 • NVIDIA-N10M-GS2-B-A2
 • Nvidia G86-770-A2
 • NVIDIA GF-GO7400T-N-A2

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

danglamk31's Avatar
30 11 2018 09:38
tamkt2008's Avatar
30 10 2018 09:30
vvacl's Avatar
24 10 2018 12:09

IC nguồn họ TPS

IC nguồn họ TPS

Results 1 - 28 of 73
Page 1 of 3
51511

51511

Giá bán: 40.000,00 ₫

51511

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

Tps 1225b

Giá bán: 40.000,00 ₫

Tps 1225b

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

Tps 1225c

Giá bán: 40.000,00 ₫

Tps 1225c

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

tps 1311

Giá bán: 30.000,00 ₫

tps 1311

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

Tps 51219

Giá bán: 50.000,00 ₫

Tps 51219

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

TPS 51220

Giá bán: 40.000,00 ₫

TPS 51220

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

TPS 51225

Giá bán: 40.000,00 ₫

Thông tin sản phẩm

tps 51461

TPS 51461

Giá bán: 45.000,00 ₫

TPS 51461

Thông tin sản phẩm

51462

TPS 51462

Giá bán: 45.000,00 ₫

TPS 51462

Thông tin sản phẩm

01

TPS 51601

Giá bán: 40.000,00 ₫

TPS 51601

Thông tin sản phẩm

51622

TPS 51622

Giá bán: 60.000,00 ₫

TPS 51622

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

TPS 51640A

Giá bán: 60.000,00 ₫

TPS 51640A

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

TPS 54318

Giá bán: 75.000,00 ₫

Thông tin sản phẩm

62290

TPS 62290 BYN

Giá bán: 80.000,00 ₫

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

TPS22966 (RB966 RB2966 R8966) 5.5 V, 6A, 16mO

TPS22966 (RB966 RB2966 R8966) 5.5 V, 6A, 16mO

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

TPS2543

TPS2543

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

TPS3055

Giá bán: 70.000,00 ₫

TPS3055

Thông tin sản phẩm

ps_51020

TPS51020

Giá bán: 30.000,00 ₫

TPS51020

Thông tin sản phẩm

51100

TPS51100

Giá bán: 15.000,00 ₫

TPS51100

Thông tin sản phẩm

tps51116

TPS51116 QFN

Giá bán: 35.000,00 ₫

TPS51116QFP

Thông tin sản phẩm

tps_51116

TPS51116 QSOP

Giá bán: 20.000,00 ₫

TPS51116QSHOP

Thông tin sản phẩm

tps51117

TPS51117

Giá bán: 30.000,00 ₫

TPS51117

Thông tin sản phẩm

tps 51117

TPS51117QSHOP

Giá bán: 20.000,00 ₫

TPS51117QSHOP

Thông tin sản phẩm

tps_51120

TPS51120

Giá bán: 35.000,00 ₫

TPS51120

Thông tin sản phẩm

tps 51123

TPS51123

Giá bán: 30.000,00 ₫

TPS51123

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

TPS51123A

Giá bán: 35.000,00 ₫

TPS51123A

Thông tin sản phẩm

tps_51124

TPS51124

Giá bán: 35.000,00 ₫

TPS51124

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 3