CT TNHH MÁY TÍNH HÒA BÌNH Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366 - 0243.747.1986

 • NVIDIA N10M-GS1-B
 • NVIDIA MCP79MVL-B2
 • NVIDIA-G92-700-A2
 • NVIDIA G86-731-A2 (2011)
 • NVIDIA QD-NVS-110M-N-A3
 • NVIDIA N10M-GS-S-A2
 • NVIDIA G84-602-A2 (2014)
 • NVIDIA N10P-GLM-A3
 • NVIDIA-N12M-GE-S-B1
 • NVIDIA N11P-GV2-A2
 • NVIDIA MCP75L-B3
 • NVIDIA MCP79MXT-B3
 • NVIDIA G86-920-A2
 • NVIDIA N11M-GE2-S-B1
 • Nvidia G86-771-A2
 • NVIDIA N11P-GE1-A3
 • NVIDIA GF-GO7900-GSN-A2
 • NVIDIA MCP89MZ-A3
 • NVIDIA N11E-GE1-A3 = N11E-GS1-A3
 • Nvidia GF-GO7300-N-A3 Chíp mới 100%

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

danglamk31's Avatar
30 11 2018 09:38
tamkt2008's Avatar
30 10 2018 09:30
vvacl's Avatar
24 10 2018 12:09
hoanggiang's Avatar
04 10 2018 17:07
Chưa thiết đặt hình ảnh

OZ 8138LN

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 60.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét

OZ 8138LN

Sản phẩm này chưa có đánh giá.