Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82945GMS
 • 82915GM
 • 82855PM
 • 82HM87_SR17D
 • 82945GSE
 • 82865PE
 • 82915PM
 • INTEL BD82H67
 • 82943GML
 • 82915GMS
 • 82940GML
 • 82910GML
 • 82855GME
 • 82945GM
 • 82855GM

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

andlive's Avatar
14 05 2019 20:57
tophit8888's Avatar
28 04 2019 11:46
imag1051

Máy nạp Rom RT809F

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 1.250.000,00 ₫
imag1051rt809f9
 • Chi tiết
 • Nhận xét

RT809F dùng chép ROM cho các các dòng laptop có ROM tích hợp trong chíp I/O KB9012QF-A3,chép ROM cho KB9012QF-A4,...và các thiết bị điện tử thông dụng TV,đầu đĩa , màn hình LCD.....Dể dàng kết nối cà sử dụng với máy tính qua cồng USB...

 

Hướng dẫn nạp Firware cho ENE KB9012

 

http://www.laptop.net.vn/s%E1%BB%ADa-ch%E1%BB%AFa-laptop/trao-%C4%91%E1%BB%95i-kinh-nghi%E1%BB%87m-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B/5584-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-d%C3%B9ng-m%C3%A1y-rt809f-n%E1%BA%A1p-firmware-cho-i-o-ene-kb9012.html#12737

 

 

Sản phẩm này chưa có đánh giá.