Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82945GSE
 • 82915PM
 • 82855GM
 • 82HM87_SR17D
 • 82940GML
 • 82855PM
 • 82910GML
 • 82915GMS
 • 82865PE
 • 82945GMS
 • 82945GM
 • INTEL BD82H67
 • 82915GM
 • 82855GME
 • 82943GML

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

andlive's Avatar
14 05 2019 20:57
tophit8888's Avatar
28 04 2019 11:46
xeltek5000-500x500

Máy nạp rom Xeltek SuperPro 5000 Universal Programmer

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 25.800.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét

SKU SP5K

Trọng lượng 7,00 lbs

Số lượng thiết bị được hỗ trợ 84.000 +

Số các nhà sản xuất hỗ trợ 299

Số Pins sẵn 144

Stand-Alone (PC-Free)

Built-in xử lý ARM7 RISC MCU

Free tài được yêu cầu thiết bị Cập nhật Có

Windows hỗ trợ Win XP/Vista/7 32/64 bit

RoHS & CE tuân thủ

Sản phẩm này chưa có đánh giá.