Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • INTEL BD82H67
 • 82943GML
 • 82855GME
 • 82945GMS
 • 82855GM
 • 82945GM
 • 82865PE
 • 82915GMS
 • 82915GM
 • 82945GSE
 • 82940GML
 • 82910GML
 • 82HM87_SR17D
 • 82915PM
 • 82855PM

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

hoanggiang's Avatar
04 10 2018 17:07
hoanggiang's Avatar
31 07 2018 16:29
sd1052e

Máy hiện sóng RIGOL DS1052E Digital Oscilloscope

Đánh giá: 5/5
Giá bán: 7.600.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét

Máy hiện sóng RIGOL SD1052E Digital Oscilloscope 2 kênh hiển thị LCD 50Mhz 1GSa/s

Vertical Sensitivity 2 mV/div - 10V/div
Real-time Sample Rate 1 GSa/s(each channel),500 MSa/s(dual channels)
Equivalent Sample Rate 10 GSa/s
Memory Depth Mode capture rate common long memory
one channel 1 GSa/s 16 kpts N/A
500 MSa/s 16 kpts 1 Mpts
dual channels
500 MSa/s
250 MSa/s
or less
8 kpts
8 kpts
N.A.
512 kpts
Standard Interface USB Host & Device, RS-232, P/F Out
Vertical Resolution 8 bits
Math +, -, ×, FFT
Max Input Voltage All inputs 1MΩ‖15pF 300 V RMS CATⅠ
Cursor Measurements Manual, Track and Auto Measure modes
Sản phẩm này chưa có đánh giá.