Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

 • 82915GM
 • 82910GML
 • INTEL BD82H67
 • 82915GMS
 • 82945GSE
 • 82915PM
 • 82865PE
 • 82943GML
 • 82945GM
 • 82HM87_SR17D
 • 82855GME
 • 82940GML
 • 82855PM
 • 82855GM
 • 82945GMS

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

hoangphuong's Avatar
22 11 2019 16:04
hoangphuong's Avatar
22 11 2019 15:56
hobicom's Avatar
15 11 2019 17:21
hobicom's Avatar
15 10 2019 15:00
sd1052e

Máy hiện sóng RIGOL DS1052E Digital Oscilloscope

Đánh giá: 5/5
Giá bán: 7.600.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét

Máy hiện sóng RIGOL SD1052E Digital Oscilloscope 2 kênh hiển thị LCD 50Mhz 1GSa/s

Vertical Sensitivity 2 mV/div - 10V/div
Real-time Sample Rate 1 GSa/s(each channel),500 MSa/s(dual channels)
Equivalent Sample Rate 10 GSa/s
Memory Depth Mode capture rate common long memory
one channel 1 GSa/s 16 kpts N/A
500 MSa/s 16 kpts 1 Mpts
dual channels
500 MSa/s
250 MSa/s
or less
8 kpts
8 kpts
N.A.
512 kpts
Standard Interface USB Host & Device, RS-232, P/F Out
Vertical Resolution 8 bits
Math +, -, ×, FFT
Max Input Voltage All inputs 1MΩ‖15pF 300 V RMS CATⅠ
Cursor Measurements Manual, Track and Auto Measure modes
Sản phẩm này chưa có đánh giá.