CT TNHH MÁY TÍNH HÒA BÌNH Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366 - 0243.747.1986

 • NVIDIA GF-GO7600-H-N-B1
 • NVIDIA MCP79MX-B1
 • NVIDIA GF-GO7950-GTXHN-A2
 • NVIDIA MCP77MV-A2
 • NVIDIA MCP79MVL-B2
 • Nvidia GF-GO7400-N-A3
 • NVIDIA N11E-GE1-A3 = N11E-GS1-A3
 • Nvidia G86-750-A2
 • NVIDIA MCP79MXT-B3
 • Nvidia G98-920-U2
 • NVIDIA G86-731-A2 (2011)
 • NVIDIAGF-GO7600-N-A2
 • NVIDIA N12P-GE-A1(N12P-LP-A1)
 • NVIDIA N11P-GE1-A3
 • NVIDIA MCP79MZ-B3
 • NVIDIA N10M-GS-S-A2
 • NVIDIA N10M-GS1-B
 • NVIDIA GF-GO7400T-N-A2

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

danglamk31's Avatar
30 11 2018 09:38
tamkt2008's Avatar
30 10 2018 09:30
vvacl's Avatar
24 10 2018 12:09
hoanggiang's Avatar
04 10 2018 17:07

Chipset AMD

Chipset AMD

Results 1 - 28 of 39
Page 1 of 2
amd 215-0674024

AMD 215-0674024

AMD IGP 215-0674024

Thông tin sản phẩm

amd 215-0674028

AMD 215-0674028

Giá bán: 250.000,00 ₫

AMD 215-0674028

Thông tin sản phẩm

amd 215-0670434

AMD 215-0674034

Giá bán: 560.000,00 ₫

AMD-215-0674034

Thông tin sản phẩm

amd 215-07520077

AMD 215-0752007

Giá bán: 360.000,00 ₫

AMD 215-0752007

Thông tin sản phẩm

amd 216-0674022

AMD 216-0674022

AMD IGP 216-0674022

Thông tin sản phẩm

amd 216-0674024

AMD 216-0674024

Giá bán: 290.000,00 ₫

AMD IGP 216-0674024

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0674026

Giá bán: 340.000,00 ₫

AMD 216-0674026

Thông tin sản phẩm

amd 216-0674026

AMD 216-0674026 NEW

Giá bán: 700.000,00 ₫

AMD 216-0674026 NEW

Thông tin sản phẩm

amd-216-0752001

AMD 216-0752001

Giá bán: 400.000,00 ₫

AMD 216-0752001

Thông tin sản phẩm

amd 216-0809000

AMD 216-0809000

Giá bán: 380.000,00 ₫

AMD 216-0809000

Thông tin sản phẩm

amd 216-0809024

AMD 216-0809024

Giá bán: 340.000,00 ₫

AMD 216-0809024

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0810001

Giá bán: 570.000,00 ₫

AMD 216-0810001

Thông tin sản phẩm

amd 216-0810005

AMD 216-0810005

Giá bán: 630.000,00 ₫

AMD 216-0810005

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0810028

Giá bán: 640.000,00 ₫

AMD 216-0810028

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0810084

Giá bán: 640.000,00 ₫

AMD 216-0810084

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0811000

Giá bán: 680.000,00 ₫

AMD 216-0811000

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0811030

AMD 216-0811030

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0833000 NEW

Giá bán: 700.000,00 ₫

AMD 216-0833000

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0833002

Giá bán: 590.000,00 ₫

AMD 216-0833002

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0833018

Giá bán: 400.000,00 ₫

AMD 216-0833018

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0834065

AMD 216-0834065

Thông tin sản phẩm

216-0835063_2

AMD 216-0835063

Giá bán: 640.000,00 ₫

AMD 216-0835063

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0841027

Giá bán: 380.000,00 ₫

AMD 216-0841027

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

AMD 216-0867030

Giá bán: 350.000,00 ₫

Thông tin sản phẩm

amd-216eva6cva12fg

AMD 216EVA6CVA12FG

Giá bán: 290.000,00 ₫

AMD 216EVA6CVA12FG

Thông tin sản phẩm

amd 216lqa6ava12fg

AMD 216LQA6AVA12FG

Giá bán: 280.000,00 ₫

AMD 216LQA6AVA12FG

Thông tin sản phẩm

amd 216mqa6ava12fg

AMD 216MQA6AVA12FG

Giá bán: 250.000,00 ₫

AMD 216MQA6AVA12FG

Thông tin sản phẩm

amd 216tqa6ava12fg

AMD 216TQA6AVA12FG

Giá bán: 280.000,00 ₫

AMD 216-TQA6AVA12FG

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 2