Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

 • 82HM87_SR17D
 • 82910GML
 • 82855PM
 • 82945GSE
 • 82915PM
 • 82945GM
 • 82943GML
 • 82915GM
 • 82855GME
 • 82945GMS
 • 82855GM
 • 82865PE
 • INTEL BD82H67
 • 82940GML
 • 82915GMS

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

hobicom's Avatar
Yesterday 15:00
Cáp Màn Hình Laptop IBM Lenovo

Cáp Màn Hình Laptop IBM Lenovo

Results 1 - 28 of 35
Page 1 of 2
40-306

CABLE Cáp Lenovo G40-45 G40-30 G40-75 Z40-70 Z40-45 DC02001MG00 Card share T24

Giá bán: 120.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo G40-45 G40-30 G40-75 Z40-70 Z40-45 DC02001MG00 Card share T24

Thông tin sản phẩm

50-30

CABLE Cáp Lenovo G50-45 G50-70 G50-30 Z50-70 Z50-45 DC02001MC00 Card rời T25

Giá bán: 120.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo G50-45 G50-70 G50-30 Z50-70 Z50-45 DC02001MC00 Card rời T25

Thông tin sản phẩm

50-304

CABLE Cáp Lenovo G50-45 G50-70 G50-30 Z50-70 Z50-45 DC02001MH00 Card share (on) T26

Giá bán: 120.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo G50-45 G50-70 G50-30 Z50-70 Z50-45 DC02001MH00 Card share (on) T26

Thông tin sản phẩm

70-70

CABLE Cáp Lenovo IDEAPAD Y70 Y70-70 Y70-80 DC020020300 T32

Giá bán: 150.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo IDEAPAD Y70 Y70-70 Y70-80 DC020020300 T32

Thông tin sản phẩm

x1-carbon

CABLE Cáp Lenovo X1 Carbon 2015 50.4LY05.001 T28

Giá bán: 150.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo X1 Carbon 2015 50.4LY05.001 T28

Thông tin sản phẩm

x1c

CABLE Cáp Lenovo X1 X1c 04W3907 50.4RQ12.002 T27

Giá bán: 150.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo X1 X1c 04W3907 50.4RQ12.002 T27

Thông tin sản phẩm

50-70-touch-30p

CABLE Cáp Lenovo Y50-70 30 PIN Cảm ứng DC02001Z700 T30

Giá bán: 150.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo Y50-70 30 PIN Cảm ứng DC02001Z700 T30

Thông tin sản phẩm

50-70-non-30p

CABLE Cáp Lenovo Y50-70 30 PIN Không cảm ứng DC02001YQ00 T29

Giá bán: 150.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo Y50-70 30 PIN Không cảm ứng DC02001YQ00 T29

Thông tin sản phẩm

50-70-touch-40p

CABLE Cáp Lenovo Y50-70 40 PIN Cảm ứng DC02001ZA00 T31

Giá bán: 150.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo Y50-70 40 PIN Cảm ứng DC02001ZA00 T31

Thông tin sản phẩm

11e

CABLE Cáp Lenovo YOGA 11E T33

Giá bán: 150.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo YOGA 11E T33

Thông tin sản phẩm

yoga14

CABLE cáp Lenovo YOGA14 450.01101.0011 T34

Giá bán: 170.000,00 ₫

CABLE cáp Lenovo YOGA14 450.01101.0011 T34

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

Cable cáp lenovo Z470 T20

Giá bán: 120.000,00 ₫

Cable cáp lenovo Z470 T20

Thông tin sản phẩm

b4907

Cable Cáp màn hình Lenovo IBM B480 B490 T19

Giá bán: 130.000,00 ₫

Cable Cáp màn hình Lenovo IBM B480 B490 T19

Thông tin sản phẩm

s4003

Cable Cáp màn hình Lenovo S300 S400 S405 S500 DC02001KO10 T17

Giá bán: 120.000,00 ₫

Cable Cáp màn hình Lenovo S300 S400 S405 S500 DC02001KO10 T17

Thông tin sản phẩm

40-30

CABLEL Cáp G40-45 G40-30 G40-75 G40-70 Z40-45 ACLU1 T22

Giá bán: 120.000,00 ₫

CABLE Cáp Lenovo G40-45 G40-30 G40-75 Z40-70 Z40-45 DC02001M600 Card rời (Ngắn)T22

Thông tin sản phẩm

g470

CÁP LENOVO G470,G475, T11

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP LENOVO G470,G475, T11

Thông tin sản phẩm

g480-cam

CÁP LENOVO G480,G485,G580 G585 (DC02001EQ10) T16

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP LENOVO G480,G485,G580 G585 (DC02001EQ10) T16

Thông tin sản phẩm

g5609

CÁP LENOVO G560, G565,B560,V560,V570,Z560 T13

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP LENOVO G560, G565,B560,V560,V570,Z560 T13

Thông tin sản phẩm

sl4008

CÁP LENOVO SL500 T12 (T7)

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP LENOVO SL500 T12 (T7)

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

CÁP LENOVO X200,X201 LCD screen( 30Pin) T6

Giá bán: 1.200.000,00 ₫

CÁP LENOVO X200,X201 LCD screen( 30Pin) T6

Thông tin sản phẩm

y460

CÁP LENOVO Y460 T7

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP LENOVO Y460 T7

Thông tin sản phẩm

y5106

CÁP LENOVO Y510,Y520,Y530,L510,V550,F51 T10

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP LENOVO Y510,Y520,Y530,L510,V550,F51 T10

Thông tin sản phẩm

g430

CÁP CÁP LENOVO G430, Y430,V450,E430 T3

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP CÁP LENOVO G430, Y430,V450,E430 T3

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

CÁP ibm t410(man led) T1

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP ibm t410(man led) T1

Thông tin sản phẩm

b4503

CÁP LENOVO B450 T9

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP LENOVO B450 T9

Thông tin sản phẩm

b460

CÁP Lenovo B460,V460,LA46 T8

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP Lenovo B460,V460,LA46 T8

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

CÁP LENOVO E40,L410,EDGE14 T16

Giá bán: 120.000,00 ₫

CÁP LENOVO E40,L410,EDGE14 T16

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 2