Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

 • 82855GME
 • 82943GML
 • 82865PE
 • INTEL BD82H67
 • 82855GM
 • 82945GMS
 • 82HM87_SR17D
 • 82945GM
 • 82915GM
 • 82940GML
 • 82915PM
 • 82910GML
 • 82945GSE
 • 82915GMS
 • 82855PM

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

hoangphuong's Avatar
22 11 2019 16:04
hoangphuong's Avatar
22 11 2019 15:56
hobicom's Avatar
15 11 2019 17:21
hobicom's Avatar
15 10 2019 15:00

BIOS Laptop

BIOS Laptop

Results 1 - 20 of 20
Chưa thiết đặt hình ảnh

25Q128

Giá bán: 40.000,00 ₫

25Q128

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

25Q64A

Giá bán: 40.000,00 ₫

25Q64A

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

SST 25L1605 2Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

SST 25L1605 2Mb tương đương Winbond 25x16 sử dụng Adapter Tsop 20P

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

SST 25L8005 1Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

SST 25L8005 1Mb tương đương winbond 25x80 sử dụng adapter Tsop 20p

Thông tin sản phẩm

25x10 (custom)

Winbond 25X10 128kb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25X10 128kb tương đương SST 25L1005 dùng Adapter Tsop 16p

Thông tin sản phẩm

25x16

Winbond 25x16 2Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25x16 2Mb tương đương SST 25L1605 dùng Adapter Tsop 20P

Thông tin sản phẩm

25x20

Winbond 25x20 256kb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25x20 256kb tương đương SST 25L2005 dùng Adapter Tsop 16P

Thông tin sản phẩm

25x32 (custom)

Winbond 25X32 4Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25X32 4Mb tương đương SST 25L3205 dùng Adapter Tsop 20p

Thông tin sản phẩm

25x40 (custom)

Winbond 25X40 512kb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25X40 512kb có 2 cỡ sử dụng Adapter Tsop 16p và Tsop 20p

Thông tin sản phẩm

25l6405

Winbond 25x64 8Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25x64 8Mb tương đương SST 25L6405 dùng Adapter Tsop20

Thông tin sản phẩm

25x80

Winbond 25X80 1Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25X80 1Mb tương đương SST 25L8005 sử dụng Adapter Tshop 20P

Thông tin sản phẩm