CT TNHH MÁY TÍNH HÒA BÌNH Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366 - 0243.747.1986

 • NVIDIA MCP79U-B2
 • NVIDIA-G96-630-C1
 • NVIDIA-GF-GO7200-N-A3 (2011)
 • NVIDIA-G96-630-A1
 • NVIDIAGF-GO7600-N-A2
 • Nvidia Geforce4-420Go(No Ram)
 • NVIDIA-N10M-GS2-B-A2
 • NVIDIA-GF-GO7600-SE-N-B1
 • NVIDIA N14P-GT-W-A2
 • NVIDIA GF-GO7950-GTXHN-A2
 • NVIDIA MCP79MX-B1
 • NVIDIA GF-GO7600-H-N-B1
 • NVIDIA-N10M-LP-S-A2
 • NVIDIA-N10M-GE2-S
 • NVIDIA -N12P-GV-B-A1
 • Nvidia GF-GO7400-N-A3
 • NVIDIA MCP79-ION-B3

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

danglamk31's Avatar
30 11 2018 09:38
tamkt2008's Avatar
30 10 2018 09:30
vvacl's Avatar
24 10 2018 12:09

BIOS Laptop

BIOS Laptop

Results 1 - 19 of 19
128

25Q128

Giá bán: 50.000,00 ₫

25Q128

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

25Q64A

Giá bán: 40.000,00 ₫

25Q64A

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

SST 25L1605 2Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

SST 25L1605 2Mb tương đương Winbond 25x16 sử dụng Adapter Tsop 20P

Thông tin sản phẩm

Chưa thiết đặt hình ảnh

SST 25L8005 1Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

SST 25L8005 1Mb tương đương winbond 25x80 sử dụng adapter Tsop 20p

Thông tin sản phẩm

25x10 (custom)

Winbond 25X10 128kb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25X10 128kb tương đương SST 25L1005 dùng Adapter Tsop 16p

Thông tin sản phẩm

25x16

Winbond 25x16 2Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25x16 2Mb tương đương SST 25L1605 dùng Adapter Tsop 20P

Thông tin sản phẩm

25x20

Winbond 25x20 256kb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25x20 256kb tương đương SST 25L2005 dùng Adapter Tsop 16P

Thông tin sản phẩm

25x32 (custom)

Winbond 25X32 4Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25X32 4Mb tương đương SST 25L3205 dùng Adapter Tsop 20p

Thông tin sản phẩm

25x40 (custom)

Winbond 25X40 512kb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25X40 512kb có 2 cỡ sử dụng Adapter Tsop 16p và Tsop 20p

Thông tin sản phẩm

25l6405

Winbond 25x64 8Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25x64 8Mb tương đương SST 25L6405 dùng Adapter Tsop20

Thông tin sản phẩm

25x80

Winbond 25X80 1Mb

Giá bán: 40.000,00 ₫

Winbond 25X80 1Mb tương đương SST 25L8005 sử dụng Adapter Tshop 20P

Thông tin sản phẩm