Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82855PM
 • INTEL BD82H67
 • 82HM87_SR17D
 • 82915PM
 • 82915GM
 • 82945GMS
 • 82915GMS
 • 82943GML
 • 82865PE
 • 82940GML
 • 82945GSE
 • 82855GM
 • 82945GM
 • 82910GML
 • 82855GME

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

andlive's Avatar
14 05 2019 20:57
tophit8888's Avatar
28 04 2019 11:46
sosmoitruong's Avatar
22 03 2019 08:32
acer 21 key acer tm 290 2350 2355 2010 4050

Ban phim Keyboard Acer Travelmate 290 2350 2355 2010 4050 T21

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 190.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét

Keyboard Acer Travelmate 290 2350 2355 2010 4050 thay thế được cho các dòng máy sau :

TravelMate 2350 Series  

 TravelMate 290Xi  
 TravelMate 290 Series  

TravelMate 290XMi  
 TravelMate 290LC   TravelMate 290XVi  
 TravelMate 290LCi   TravelMate 291LMi  
 TravelMate 290LMi   TravelMate 291XCi  
 TravelMate 290X   TravelMate 292LMi  
 TravelMate 290XCi   TravelMate 292XCi  
 ARM ArmNote CL50 CL51 290D 290E CL56 291 292 2350 3950 4050 2000 2010 2020 Series    

   TravelMate 2350 Series   TravelMate 290Xi  
 TravelMate 290 Series   TravelMate 290XMi  
 TravelMate 290LC   TravelMate 290XVi  
 TravelMate 290LCi   TravelMate 291LMi  
 TravelMate 290LMi   TravelMate 291XCi  
 TravelMate 290X   TravelMate 292LMi  
 TravelMate 290XCi   TravelMate 292XCi 

Hàng mới 100%
Bảo hành 3 tháng
Sản phẩm này chưa có đánh giá.