Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82915GMS
 • 82940GML
 • 82865PE
 • 82855GM
 • 82945GSE
 • 82855PM
 • INTEL BD82H67
 • 82915PM
 • 82HM87_SR17D
 • 82945GMS
 • 82945GM
 • 82855GME
 • 82910GML
 • 82915GM
 • 82943GML

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

andlive's Avatar
14 05 2019 20:57
tophit8888's Avatar
28 04 2019 11:46
sosmoitruong's Avatar
22 03 2019 08:32
acer 2 key acer asp d255 d260 521 533 532 532h

Ban phim Keyboard Acer Aspire D255 D260 521 533 532 532H T2

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 180.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét

  Keyboard Acer Aspire D255 D260 521 533 532 532H thay thế được cho các mã bàn phím sau :

cer Aspire One 532 532H AO532 AO532H AOD532H Series 
  Aspire One D255 Series 
  Aspire One D257 Series 
  Aspire One D260 Series 
  Aspire One 521 Series 
  Aspire One 533 Series 
  Aspire One PAV70 NAV70 Series

     

Acer Emachine 350 eM350 NAV51

Acer Aspire One 532 532H AO532 AO532H AOD532H series
Acer Aspire One 521 533 D255 D260 series

Hàng mới 100%
Bảo hành 3 tháng
Sản phẩm này chưa có đánh giá.