Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

 • 82945GMS
 • 82945GM
 • 82943GML
 • 82945GSE
 • 82855PM
 • 82915GMS
 • INTEL BD82H67
 • 82855GME
 • 82865PE
 • 82915GM
 • 82HM87_SR17D
 • 82910GML
 • 82940GML
 • 82915PM
 • 82855GM

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

hobicom's Avatar
15 10 2019 15:00

Adapter   Lenovo

Adapter Lenovo

Results 1 - 7 of 7
ibmlenovo20v4,5-92p1109-p190

Sạc Adapter -IBM/Lenovo 20V 4.5A P/N92P1109 PA-1900-16I

Giá bán: 240.000,00 ₫

Adapter-IBM/Lenovo 20V 4.5A P/N92P1109 PA-1900-16I

Thông tin sản phẩm

ibmlenovo16v3,36a-08k8210-5,5.2,1

Sạc Adapter-IBM 16V 3.36A P/N12J2584

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter-IBM 16V 3.36A P/N12J2584

Thông tin sản phẩm

ibmlenovo16v4,5a-08k8208-5,5.2,1

Sạc Adapter-IBM 16V 4.5A P/N108K8208

Giá bán: 185.000,00 ₫

Adapter-IBM 16V 4.5A P/N108K8208

Thông tin sản phẩm

ibm-lenovo19v3,42a-5,5.2,5black

Sạc Adapter-IBM/Lenovo 19V 3.42A

Giá bán: 170.000,00 ₫

Adapter-IBM/Lenovo 19V 3.42A

Thông tin sản phẩm

ibmlenovo19v4,74a-5,5.2,5-adp90rhb

Sạc Adapter-IBM/Lenovo 19V 4.74A

Giá bán: 160.000,00 ₫

Adapter-IBM/Lenovo 19V 4.74A

Thông tin sản phẩm

ibmlenovo20v2a-adp-40nhb

Sạc Adapter-IBM/LENOVO 20V 2A ADP-40NH B

Giá bán: 170.000,00 ₫

Adapter-IBM/LENOVO 20V 2A ADP-40NH B

Thông tin sản phẩm

ibmlenovo20v3,25a-92p1107pa-190008

Sạc Adapter-Lenovo 20V 3.25A P/N92P1160 PA-1900-16I

Giá bán: 160.000,00 ₫

Adapter-Lenovo 20V 3.25A P/N92P1160 PA-1900-16I

Thông tin sản phẩm