Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

 • 82915GMS
 • 82915PM
 • 82943GML
 • 82940GML
 • 82HM87_SR17D
 • 82915GM
 • 82945GSE
 • 82945GMS
 • 82855PM
 • 82865PE
 • 82910GML
 • 82855GM
 • 82855GME
 • 82945GM
 • INTEL BD82H67

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

minhloc73's Avatar
Yesterday 17:25
hobicom's Avatar
15 10 2019 15:00

Adapter   HP COMPAQ

Adapter HP COMPAQ

Results 1 - 8 of 9
Page 1 of 2
hp19,5v4,74a-ppp014l-sa-384012-0014

Adapter - HP 19V 4.74A PPP014L-SA 3384021-001 4.8*1.5 BULLET TIP

Giá bán: 220.000,00 ₫

Adapter - HP 19V 4.74A PPP014L-SA 3384021-001 4.8*1.5 BULLET TIP

Thông tin sản phẩm

hp19v3,16a-ppp008l228011-0015,5

Sạc Adapter - HP 19V 3.16A PPP008L228011-001

Giá bán: 140.000,00 ₫

Adapter - HP 19V 3.16A PPP008L228011-001

Thông tin sản phẩm

hp19v4,74a-7,4.5,0-central-pin

Sạc Adapter HP 19V 4,74A - 7,4*5,0 Central pin

Giá bán: 220.000,00 ₫

HP 19V 4,74A - 7,4*5,0 Central pin

Thông tin sản phẩm

hp18,5v3,5a-4,8.1,5-bullettip

Sạc Adapter -HP 18.5V 3.5A 4.8*1.5 BULLET TIP

Giá bán: 170.000,00 ₫

Adapter-HP 18.5V 3.5A 4.8*1.5 BULLET TIP

Thông tin sản phẩm

hp18,5v3,5a-ppp009h-239427-003-4,8

Sạc Adapter -HP 18.5V 3.5A PPP009H384019-002 centralpin

Giá bán: 200.000,00 ₫

Adapter-HP 18.5V 3.5A PPP009H384019-002 centralpin

Thông tin sản phẩm

hp18,5v4,9a-5,5.2,5-jy168s

Sạc Adapter -HP 18.5V 4.9A 5.5*2.5 yellow

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter-HP 18.5V 4.9A 5.5*2.5 yellow

Thông tin sản phẩm

hp18,5v4,9a-multi-pin(oval)

Sạc Adapter -HP 18.5V 4.9A Multi-pin(OVAL)

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter-HP 18.5V 4.9A Multi-pin(OVAL)

Thông tin sản phẩm

hp18,5v4,9a-ppp012l-324815-001-4,8

Sạc Adapter -HP 18.5V 4.9A PPP012L 324815-001 4.8*1.5 BULLET TIP

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter-HP 18.5V 4.9A PPP012L 324815-001 4.8*1.5 BULLET TIP

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 2