Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

 • 82HM87_SR17D
 • 82943GML
 • 82865PE
 • 82915GMS
 • 82940GML
 • INTEL BD82H67
 • 82855GM
 • 82945GMS
 • 82945GSE
 • 82910GML
 • 82855PM
 • 82945GM
 • 82915PM
 • 82915GM
 • 82855GME

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

minhloc73's Avatar
Yesterday 17:25
hobicom's Avatar
15 10 2019 15:00

Adapter  Acer

Adapter Acer

Results 1 - 5 of 5
acer19v-1,58a-5,5-1.5-pa-1500-01

Sạc Adapter - Acer 19V 1.58A PA-1500-01 30W Φ5.5×Φ1.5 yellow

Giá bán: 160.000,00 ₫

Adapter - Acer 19V 1.58A PA-1500-01 30W Φ5.5×Φ1.5 yellow

Thông tin sản phẩm

acer19v-3,16a 5,5-2,1-pa-1600-05

Sạc Adapter - Acer 19V 3.16A PA-1600-05 60W Φ5.5×Φ2.1 black

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter - Acer 19V 3.16A PA-1600-05 60W Φ5.5×Φ2.1 black

Thông tin sản phẩm

acer19v-3,42a 5,5-2,5-pa-1650-02

Sạc Adapter - Acer 19V 3.42A PA-1650-02

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter - Acer 19V 3.42A PA-1650-02

Thông tin sản phẩm

acer19v4,74a-5,5.1,7-ad-1900_24black

Sạc Adapter - Acer 19V 4.74A AD-1900-24

Giá bán: 160.000,00 ₫

Adapter - Acer 19V 4.74A AD-1900-24

Thông tin sản phẩm

acer19v-4,7a 5,5-2.5-pa-1900-05

Sạc Adapter Acer 19V 4.74A 5.5*1.7 tốt

Giá bán: 220.000,00 ₫

Acer 19V 4.74A 5.5*1.7 tốt

Thông tin sản phẩm