Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

 • 82855PM
 • 82915GM
 • 82855GM
 • 82865PE
 • 82855GME
 • 82945GSE
 • 82945GM
 • 82HM87_SR17D
 • 82945GMS
 • 82943GML
 • 82915GMS
 • 82915PM
 • 82940GML
 • 82910GML
 • INTEL BD82H67

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

hoangphuong's Avatar
22 11 2019 16:04
hoangphuong's Avatar
22 11 2019 15:56
hobicom's Avatar
15 11 2019 17:21
hobicom's Avatar
15 10 2019 15:00

Adapter Laptop

Adapter Laptop

Results 1 - 28 of 55
Page 1 of 2
20101104_26

Adapter Apple 16,5V3,65A Oval tip 60W New ZIN

Giá bán: 550.000,00 ₫

Adapter Apple 16,5V3,65A Oval tip 60W New ZIN

Thông tin sản phẩm

apple-a1184-60w-magsafe-power-adapter

Adapter Apple 18,5V4,6A Oval tip DC port 85W ZIN

Giá bán: 750.000,00 ₫

Adapter Apple 18,5V4,6A Oval tip DC port 85W ZIN

Thông tin sản phẩm

hp19,5v4,74a-ppp014l-sa-384012-0014

Adapter - HP 19V 4.74A PPP014L-SA 3384021-001 4.8*1.5 BULLET TIP

Giá bán: 220.000,00 ₫

Adapter - HP 19V 4.74A PPP014L-SA 3384021-001 4.8*1.5 BULLET TIP

Thông tin sản phẩm

macbook 16.5 - 3.65

Adapter - Sạc Laptop apple 16.5V3.65A

Giá bán: 460.000,00 ₫

Adapter - Sạc Laptop apple 16.5V3.65A

Thông tin sản phẩm

appole18,5v.4,6aovaltipdcport-a1184

Adapter - Sạc Laptop apple 18.5v - 4.6A ovantip DC port white

Giá bán: 520.000,00 ₫

Adapter - Sạc Laptop apple 18.5v - 4.6A ovantip DC port white

Thông tin sản phẩm

for_apple_notebook_adapter_24v_1_875a

Adapter - Sạc Laptop apple Apple 24V 2.65A White

Giá bán: 250.000,00 ₫

Adapter - Sạc Laptop apple Apple 24V 2.65A White

Thông tin sản phẩm

samsung14v3a-6,6.4,4-ap04214-uv

Adapter - SAMSUNG 14V 3A

Giá bán: 200.000,00 ₫

Adapter - SAMSUNG 14V 3A

Thông tin sản phẩm

samsung19v3,16a-adp-60zh-5,5.3,0

Adapter - SAMSUNG 19V 3.16A ADP-60ZH A AD-6019

Giá bán: 200.000,00 ₫

Adapter - SAMSUNG 19V 3.16A ADP-60ZH A AD-6019

Thông tin sản phẩm

sony19,5v4,1a-pcga-ac19v8

Adapter - Sony 19.5V 4.1A PCGA-AC19V PCGA-AC19V3

Giá bán: 160.000,00 ₫

Adapter - Sony 19.5V 4.1A PCGA-AC19V PCGA-AC19V3

Thông tin sản phẩm

sony19,5v4,1a-pcga-ac19v

Adapter - Sony 19.5V 4.7A VGP-AC-19V12 VGP-AC-19V13 VGP-AC-19V26

Giá bán: 160.000,00 ₫

Adapter - Sony 19.5V 4.7A VGP-AC-19V12 VGP-AC-19V13 VGP-AC-19V26

Thông tin sản phẩm

20101104_268

Adapter Apple 14,5V3,1A Oval tip 45W New Zin

Giá bán: 750.000,00 ₫

Adapter Apple 14,5V3,1A Oval tip 45W New Zin

Thông tin sản phẩm

dell19,5v3,34a-pa-12-pa-1650-05d272

Adapter-sạc dell-19-5v-3-34a-7-4-2-5-t-t

Giá bán: 310.000,00 ₫

Adapter-sạc dell-19-5v-3-34a-7-4-2-5-t-t

Thông tin sản phẩm

t17-5741

Fan Quạt ACER 5741 T17

Giá bán: 205.000,00 ₫

Fan Quạt ACER 5741 T17

Thông tin sản phẩm

fujitsu16v3,75a-6,5.4,4-ac304b

Sạc Adapter-FUJITSU 16V 3.75A

Giá bán: 140.000,00 ₫

Adapter-FUJITSU 16V 3.75A

Thông tin sản phẩm

fujitsu16v3,36a-6,5.4,4-ac304b

Sạc Adapter-FUJITSU 16V3.36A

Giá bán: 140.000,00 ₫

Adapter-FUJITSU 16V3.36A

Thông tin sản phẩm

fujitsu19v4,22a-fmv-ac314fpcac336

Sạc Adapter-FUJITSU 19V 4.22A FMV-AC314FPCAC33

Giá bán: 155.000,00 ₫

Adapter-FUJITSU 19V 4.22A FMV-AC314FPCAC33

Thông tin sản phẩm

hp19v3,16a-ppp008l228011-0015,5

Sạc Adapter - HP 19V 3.16A PPP008L228011-001

Giá bán: 140.000,00 ₫

Adapter - HP 19V 3.16A PPP008L228011-001

Thông tin sản phẩm

hp19v4,74a-7,4.5,0-central-pin

Sạc Adapter HP 19V 4,74A - 7,4*5,0 Central pin

Giá bán: 220.000,00 ₫

HP 19V 4,74A - 7,4*5,0 Central pin

Thông tin sản phẩm

acer19v-1,58a-5,5-1.5-pa-1500-01

Sạc Adapter - Acer 19V 1.58A PA-1500-01 30W Φ5.5×Φ1.5 yellow

Giá bán: 160.000,00 ₫

Adapter - Acer 19V 1.58A PA-1500-01 30W Φ5.5×Φ1.5 yellow

Thông tin sản phẩm

acer19v-3,16a 5,5-2,1-pa-1600-05

Sạc Adapter - Acer 19V 3.16A PA-1600-05 60W Φ5.5×Φ2.1 black

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter - Acer 19V 3.16A PA-1600-05 60W Φ5.5×Φ2.1 black

Thông tin sản phẩm

acer19v-3,42a 5,5-2,5-pa-1650-02

Sạc Adapter - Acer 19V 3.42A PA-1650-02

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter - Acer 19V 3.42A PA-1650-02

Thông tin sản phẩm

acer19v4,74a-5,5.1,7-ad-1900_24black

Sạc Adapter - Acer 19V 4.74A AD-1900-24

Giá bán: 160.000,00 ₫

Adapter - Acer 19V 4.74A AD-1900-24

Thông tin sản phẩm

asus 19v4,7a-pa-1900-24-5,5.2,5black

Sạc Adapter - ASUS 19V 4.74A PA-1900-24

Giá bán: 220.000,00 ₫

Adapter - ASUS 19V 4.74A PA-1900-24

Thông tin sản phẩm

asus19v3,42a-adp-65dp-5,5.2,5

Sạc Adapter - Asus 19V 3.42A

Giá bán: 180.000,00 ₫

Adapter - Asus 19V 3.42A

Thông tin sản phẩm

asus12v3a-adp-36ehc-4,8.1,7

Sạc Adapter - Asus ADP-36EH 12V 3A

Giá bán: 190.000,00 ₫

Adapter - Asus ADP-36EH C

Thông tin sản phẩm

appole24v1,875a-adp-45zh-7,7.2,5-black

Sạc Adapter - Sạc Laptop Apple 24V1.875A

Giá bán: 220.000,00 ₫

Adapter - Sạc Laptop Apple 24V1.875A

Thông tin sản phẩm

sony19,5v3,3a-pcga-ac19v-6,5.4,4

Sạc Adapter - Sony 19.5V 3.3A PCGA-AC19V

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter - Sony 19.5V 3.3A PCGA-AC19V

Thông tin sản phẩm

sony16v3,75a-pcga-ac16v1-6,5.4,4

Sạc Adapter - Sony 16V 3.75A PCGA-AC16V1

Giá bán: 150.000,00 ₫

Adapter - Sony 16V 3.75A PCGA-AC16V1

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 2