Đặt một câu hỏi

Jack chuyển 6.5mm sang 3.5mm Stereo đồng vàng

15.000đ
giac-audio-chuyen-3-5mm-sang-6-3mm-2655-1306001-2-zoom
Số ký tự đã nhập: