Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82865PE
 • 82915GMS
 • 82855GME
 • 82915PM
 • 82940GML
 • 82915GM
 • 82945GSE
 • 82855GM
 • 82HM87_SR17D
 • 82855PM
 • 82910GML
 • INTEL BD82H67
 • 82943GML
 • 82945GMS
 • 82945GM

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

tamkt2008's Avatar
30 10 2018 09:30
vvacl's Avatar
24 10 2018 12:09
hoanggiang's Avatar
04 10 2018 17:07
tpm-1.1

Bộ nguồn Phantom 48v

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 300.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét
Bộ nguồn Phantom 48v dùng cho Micro thu âm Condeser với những Card Sound không support Phantom ví dụ XOX K10 hoặc Sound Máy tính, Laptop
Sản phẩm này chưa có đánh giá.