Laptop.net.vn Số 1 ngõ 167 Giải phóng 01234.266.366 - 01296.266.366

 • 82945GMS
 • 82943GML
 • 82855PM
 • 82940GML
 • 82915GMS
 • 82945GSE
 • 82915PM
 • 82855GM
 • 82855GME
 • INTEL BD82H67
 • 82915GM
 • 82945GM
 • 82865PE
 • 82HM87_SR17D
 • 82910GML

Hàng hóa - Linh kiện

Bài viết mới nhất

Nặc danh's Avatar
Nặc danh
08 11 2017 17:20
arabezym's Avatar
02 11 2017 14:02
tpm-1.1

Bộ nguồn Phantom 48v

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá bán: 300.000,00 ₫
 • Chi tiết
 • Nhận xét
Bộ nguồn Phantom 48v dùng cho Micro thu âm Condeser với những Card Sound không support Phantom ví dụ XOX K10 hoặc Sound Máy tính, Laptop
Sản phẩm này chưa có đánh giá.