Laptop.net.vn Số 4 ngõ 167 Giải phóng 0834.266.366 - 0826.266.366

Sửa chữa laptop tại Hobi laptop

Sửa lỗi VGA Laptop

 

Trong trường hợp kiểm tra máy của bạn nếu Chipset VGA chưa bị quá nhiệt chúng tôi có thể làm lại chân và đóng lại chip cho bạn với chi phí là 350 ngàn và thời gian bảo hành là 30 ngày

Trong trường hợp Chipset VGA đã bị quá nhiệt chúng tôi sẽ tiến hành thay thế Chipset VGA với giá như giá Chipset VGA niêm yết trên website + 350 ngàn và thời gian bảo hành là 100 ngày

Hiện tượng Lỗi VGA :

Bật máy chạy Caps Lock được nhưng không lên màn hình, Lên hình nhưng sọc nhiễu